Kunstvisie Natuurderij KeizersRande

2013


In ieder landschap schuilt een verhaal. Ook het landgoed KeizersRande tussen Deventer en Diepenveen, herbergt een rijke historie die zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig is. Dit landgoed aan de IJssel wordt gekenmerkt door de Keizers- en Stobbenwaarden en het aanwezige erfgoed van de landerijen Oude Rande, Smets Rande en Nieuwe Rande. In opdracht van Stichting Natuurderij Keizersrande in Diepenveen, schrijf ik een kunstvisie waaruit een aantal kunstopdrachten zullen voortvloeien die de historie en identiteit van het gebied zullen versterken.

Achtergrond KeizersRande
De KeizersRande is momenteel onderhevig aan ingrijpende veranderingen. In het kader van het nationale programma ‘Ruimte voor de Rivier’ wordt de IJssel verbreed door het graven van een nevengeul en het aanbrengen van een verlaging. Niet alleen op het vlak van waterbeheersing, maar ook op het vlak van natuurontwikkeling staat er veel te gebeuren in dit gebied. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor het biologisch-dynamisch melkveebedrijf de Natuurderij KeizersRande. Het boerenbedrijf zal niet produceren ten koste van de natuur, maar draagt juist bij aan een ecologische ontwikkeling van het gebied.

Het landgoed gaat een recreatieve functie vervullen voor inwoners uit Deventer en omgeving, dat onder meer mogelijk wordt gemaakt door het aanleggen van nieuwe recreatiepaden in het gebied. Ook de Natuurderij gaat fungeren als open erf, om het publiek vertrouwd te maken met de bedrijfsactiviteiten van de biologisch dynamische boerderij. Om bezoekers op een actieve manier te betrekken bij het bedrijf en het landgoed als geheel, is in het voorjaar van 2012 de Stichting KeizersRande opgericht. Deze stichting heeft zich een aantal doelen gesteld om ontmoeting en beleving in dit gebied mogelijk te maken. Eén van de middelen die hierbij wordt ingezet is kunst. Met de kunstvisie zal deze invulling in de komende jaren vorm krijgen.