Secretaris Kunstenaarsinitiatieven

2016

logo-t-tilburgIn opdracht van de Gemeente Tilburg ben ik aangesteld als tijdelijk secretaris voor de commissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020. Als begeleider van de commissie Kunstenaarsinitiatieven ben ik verantwoordelijk voor de verslaglegging en schrijf ik de adviezen.

De Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 heeft de taak het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de plannen die kunstenaarsinitiatieven indienen voor de komende jaren.